Hensikten med den nyopprettede stillingen er å utvikle vår administrative drift, samt bidra til mer effektiv utnyttelse av våre forskningsressurser. Målet er at administrasjonssjefen skal bidra til utvikling, forutsigbarhet og effektivitet i alle administrative rutiner og systemer knyttet til drift av virksomheten. Østfoldforskning legger stor vekt på å ha høy miljøprofil i all sin virksomhet, noe som også preger vår interne drift. Har du riktig bakgrunn og interesse for dette håper vi å høre fra deg.
Stillingen inngår i ledergruppa og rapporterer til daglig leder.

 

Her finner du hele stillingsannonsen.