Vår visjon er å bidra til kunnskap for en bærekraftig samfunnsutvikling gjennom nyskaping og innovasjon. Vi er Norges fremste fagmiljø innenfor livsløpsvurderinger (LCA) for analyse av miljøprestasjonen til produkter og tjenester og har p.t. 23 ansatte, hvorav 18 forskere (9 med doktorgradskompetanse).

Vi jobber med utvikling og bruk av teorier og metoder for å forstå og implementere bærekraft i samfunnet. Mye av forskningen er knyttet til livsløpsvurderinger (LCA), som er et rammeverk for miljøanalyser av produkter, produktsystemer og tjenester. Vår forskning danner grunnlag for produktutvikling, miljøvennlig innkjøp eller utforming av politikk. Østfoldforskning arbeider også for å utvikle de mest presise og dekkende metoder for analyser, og forsker på hvordan metodene benyttes i innovasjonsprosesser. Med utgangspunkt i forskningsfronten bidrar vi til utvikling og anvendelse av ny kunnskap om organisering og ledelse av bærekraftige innovasjonsprosesser.

Vi jobber med anvendt forskning og utvikling innenfor seks fagområder:

 • Energi- og avfallsressurser
 • Mat og emballasje
 • Bygg, anlegg og eiendom
 • Møbler og tekstiler
 • Nettverksbasert innovasjon
 • Verktøy for miljødokumentasjon

Vi er interesserte i å øke staben innenfor samtlige fagområder.

Vår prosjektportefølje består både av langsiktige, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter, samt oppdragsforskning i tett samarbeid med industri, næringsliv og beslutningstakere.


Arbeidsoppgaver

Dine arbeidsoppgaver vil hovedsakelig være knyttet til miljødokumentasjon ved bruk av LCA-metodikk innenfor ovenfor beskrevne fagområder (datainnsamling, analyse og tolkning, rapportering), samt forskningsformidling og utvikling av fremtidige prosjekter. For fagområdet Nettverksbasert innovasjon vil oppgavene være knyttet til analyse og dokumentasjon av hvordan innovasjonsprosessene organiseres og ledes, effekter av måten prosessene organiseres og ledes på, og kritiske faktorer for å lykkes (modellutvikling). For fagområdet Verktøy for miljødokumentasjon vises til egen utlysning.


Kvalifikasjoner

 • Utdannelse innenfor relevant fagområde, master-, eller doktorgradsnivå (PhD).
 • Kunnskap om LCA og miljødokumentasjon.
 • Kompetanse og erfaring relatert til innovasjon og innovasjonsprosesser.
 • God skriftlig og muntlig fremstillingsevne (norsk og engelsk).

 

Personlige egenskaper

Vi ønsker medarbeidere som er villige til å stå på, liker å samarbeide med andre, som tar ansvar og som trives i en utfordrende hverdag. Vi ser gjerne at du:

 • Er kreativ og faglig engasjert
 • Er resultat- og løsningsorientert
 • Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • Evner å jobbe selvstendig og systematisk
 • Trives med varierte arbeidsoppgaver
 • Er ansvarsbevisst og fokusert på gode leveranser
 • Er generelt miljøengasjert

 

Østfoldforskning tilbyr

 • Bred og spennende oppdragsportefølje
 • Et godt arbeidsmiljø preget av kompetente og engasjerte medarbeidere
 • Varierte arbeidsoppgaver og gode utviklingsmuligheter
 • Konkurransedyktige betingelser
 • Gode pensjons- og forsikringsordninger
 • Kontorlokaler i Fredrikstad og Forskningsparken (Oslo)