Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Inspirasjonshefte i miljøkommunikasjon

Inspirasjonshefte i miljøkommunikasjon

Målgruppen for dette inspirasjonsheftet er først og fremst personer i kommunene

som ønsker å drive et effektivt kommunikasjonsarbeid om miljø og klima. Heftet er

ment som inspirasjon til personer som arbeider med slike spørsmål, men som har

en annen faglig bakgrunn enn kommunikasjon. Det er også ment for kommunikasjonsarbeidere

som kan lite om miljø og klima. Med dette heftet ønsker vi å inspirere

kommunene til å gripe de mulighetene som miljøkommunikasjon gir. Gjennom

heftet skal kommunene kunne hente motivasjon og få tips til eget miljøkommunikasjonsarbeid

Last ned PDF