Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Sammendrag: Klimagassregnskap av tre og betongkonstruksjoner

Kontorbygning -4,8 og 16 etasjer

I løpet av de siste 25 årene har livsløpsvurderinger (LCA) blitt anvendt i byggenæringen som et metodisk fundament for å vurdere miljøprestasjonen av byggematerialer. LCA-metodikken anvendes også til å vurdere miljøprofilen for hele bygget gjennom dets levetid, som igjen gjør det mulig å simulere hvilke konsekvenser ulike valg/endringer kan ha, sett i lys av ønsket om å redusere eller minimere miljøbelastninger. Gjennom hele denne perioden har det pågått en diskurs – både i byggebransjen, media og akademia – om hva som er det mest miljøriktige byggematerialet. Med dette som bakteppe, ønsket Betongelementforeningen å få utført et klimagassregnskap av tre- og betongkonstruksjoner der en var spesielt opptatt av å sikre at konstruksjonene som sammenlignes tilfredsstiller samme funksjonskrav, som er et nødvendig premiss for sammenlignbarhet.

Last ned PDF