Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Food waste quantification in primary production.

The Nordic countries as a case study

Denne artikkelen omhandler svinn i primærproduksjonen av mat i Danmark, Finland, Norge og Sverige, både fra landbruk, akvakultur og fiske. Det er et resultat av flere års samarbeid mellom forskere i disse fire landene. Svinn defineres som alt materiale som var produsert for å konsumeres av mennesker men av forskjellige grunner har blitt kastet eller brukt til andre formål. Begrepet  «sidestrømmer» (side flows = SF) introduseres for å gjøre det lettere å skille mellom denne definisjonen og svinn definert på andre måter, som f eks i EU-prosjektet FUSIONS (Food waste = FW). SF inkluderer, i motsetning til FW, svinn som skjer i oppalingsfasen for dyr og sjømat og svinn som går til dyrefòr. Basert på egen forskning og publiserte resultater for svinn i primærproduksjon har gruppen kommet fram til et totalt svinn på 3,7 % SF og 1 % FW av totalt produsert mengde i disse fire nordiske landene.

 

Waste Management 2018; Volum 71