Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Veileder for kartlegging av matsvinn i matindustrien

I 2011 ble nettverksprosjektet «Kartlegging av matsvinn i produksjonsbedrifter» gjennomført som en del av ForMat-prosjektet, der målet var å utvikle en felles metodikk for kartlegging av matsvinn for matindustrien, basert på felles definisjoner og avgrensninger (Møller et al. 2011).
Bakgrunnen for prosjektet var at det på den tiden var mange ulike måter å definere og registrere matsvinn på i matindustrien, noe som gjorde det vanskelig å få oversikt over mengde matsvinn samt forebyggende tiltak i forbindelse med ForMat-prosjektet.
Nettverksprosjektet ledet frem til den første veilederen for å kartlegge og rapportere matsvinn fra matindustrien i Norge i 2011 (Møller et al. 2011) og har vært grunnlaget for kartlegging og analyser gjennom hele ForMat-prosjektet (Stensgård & Hanssen 2016).
I løpet av de siste 3 årene har det også skjedd mye på dette området internasjonalt, gjennom FUSIONS-prosjektet som har lagt frem metoderapporter (Møller et al. 2012; 2013) og en manual for kartlegging av matsvinn som grunnlag for nasjonal statistikk (Tostivint et al. 2016). I tillegg har det kommet manualer for kartlegging av matsvinn fra World Resource Institute (WRI) og UNEP har gitt metodiske fakta og beskrivelser.

Last ned PDF