Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

NorgesGruppens Matsvinneksperiment

Resultater, erfaringer og anbefalinger

For å få bedre innsikt i hva mer NorgesGruppen kan gjøre for å bidra til redusert matsvinn hos forbruker, ble prosjektet «Matsvinneksperimentet» gjennomført høsten 2018. Prosjektet fulgte fire familier over en periode på fire uker, der familiene undersøkte hvor mye og hva slags type mat de kastet - for å så teste noen få, enkle svinnreduserende tiltak i samarbeid med sin nærbutikk, representert av profilhusene Joker, KIWI, Meny og Spar.

 

Målet var å se nærmere på tiltak for redusert matsvinn i husholdningene som NorgesGruppen selv kan bidra til å realisere gjennom økt kommunikasjon og samarbeid mellom familie og butikk. I tillegg var det ønskelig å øke bevisstheten omkring matsvinn gjennom kommunikasjon og deling av eksperimentet. Den faglige delen av prosjektet er dokumentert i denne rapporten.

 

Målingene av matsvinnet viste at familiene i snitt kastet 8,4 kg mat i løpet av de to første ukene. Dette tilsvarer ca. hver syvende handlepose og dersom de kaster like mye resten av året, havner 218 kg spiselig mat til en verdi av 13 300 kroner i søpla for hver familie hvert eneste år. Mengde- og type mat som ble kastet i de ulike familiene varierte, men generelt kastet familiene mest middagsrester (40 %), drikkevarer som melk, te, kaffe mm. (16 %), frukt og grønnsaker (14 %) og matpakker (10 %).

 

Basert på målingene fikk familiene hver sin skreddersydde tiltakspakke de skulle teste, og etter implementeringen av tiltakene kastet de fire familiene i snitt 3,74 kg mindre mat, noe som tilsvarer en reduksjon på 44 %. Over ett år vil dette tilsvare en reduksjon på 97 kg, eller nesten 6 000 NOK per familie per år.

 

Samtlige av familiene påpekte at økt bevissthet om eget matsvinn var en viktig faktor for svinnreduksjonen. Familiene nevnte blant annet at det å vite hvor mye mat som gikk i søpla var motiverende til å redusere matsvinnet i seg selv. I tillegg til økt bevissthet ble åtte tiltak anbefalt:

  • Tips om porsjonering
  • Boks til oppbevaring av middagsrester
  • Oppskriftstips for utnyttelse av middagsrester i nye retter
  • Oppskriftstips for barnevennlige/spennende retter
  • Skjære opp og fryse ned brød
  • Oppskriftstips for utnyttelse av brød med redusert kvalitet
  • Oppskriftstips for utnyttelse av frukt/grønt med redusert kvalitet
  • Planleggingsverktøy

 

Dette er tiltak som ble tatt godt imot av familiene og som bidro til svinnreduksjon i familiene. Tiltakene er rettet mot en stor svinngruppe/hyppig matkasteårsak blant norske forbrukere og antas å bidra til redusert matsvinn i norske husholdninger basert på eksisterende kunnskap og forskning om matsvinn. Det anbefales at NorgesGruppen jobber videre med disse tiltakene for å bidra til redusert matsvinn i norske husholdninger.

 

Matsvinneksperimentet har kun sett på fire familier over en svært begrenset periode. Resultatene er også heftet med usikkerheter og feilkilder. Prosjektet må derfor ses på som et avgrenset case-studie, og er ikke generelt gjeldende for norske husholdninger.

Last ned PDF