Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

De ansattes erfaringer, oppfatninger og vurderinger av omorganiseringen i sektor undervisning i Halden kommune

Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) har på oppdrag fra Utdanningsforbundet Halden gjennomført en spørreundersøkelse for å innhente de ansattes vurderinger, oppfatninger og erfaringer knyttet til endring av organisasjonen i sektor undervisning i Halden kommune.

Analysen av svarene viser at de ansatte er sterkt kritiske til informasjonen som ble gitt i forkant av organisasjonsendringen, til at de etter egen oppfatning ikke fikk influere utformingen av organisasjonen, og til konsekvensene av endringen.

Last ned PDF