Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kompetanse Opplæring

En Kartlegging av Kompetanse i Utvalgte Østfoldsbedrifter

Rapporten viser resultater fra en undersøkelse av rutiner i forbindelse med kompetansekartlegging, kompetansebeholdning og kompetansebehov i 494 Østfoldbedrifter. Undersøkelsen ble gjennomført ved hjelp av intervjuer på bedriftene, høsten 1994.
Noen hovedresultater fra undersøkelsen:
Under halvparten av bedriftene gjennomfører systematisk kompetansekartlegging.
Flertallet av bedriftene har gjennomført opplæringstiltak for sine ansatte i løpet av de siste
12 månedene,
Selv om bare 20 prosent av bedriftene har tilrettelagt for paragraf 20-ordningen, er hele 70 prosent av bedriftene positive til ordningen.
Bedriftene ønsker at andelen ansatte med fagbrev og høyere utdanning skal øke.
47 prosent av bedriftene har hatt problemer med å få rekruttert personer med fag- eller svennebrev.
Ved rekruttering av nye medarbeidere legger flest bedrifter vekt på personlige egenskaper. Fagområdene som flest bedrifter oppgir de mangler kompetanse innen, er menneskekunnskap/psykologi (66%), EDB/IT (65%) og kvalitetsrutiner (59%).
Resultatene viser at bedriftene ønsker bedre kontakt mellom skole og næringsliv og mellom næringsliv og offentlige myndigheter. Rapporten inneholder en rekke forslag for å øke kompetansenivået i bedriftene.

Last ned PDF