Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

IT-byen Halden

Beskrivelse av tiltak og aktiviteter i forbindelse med realisering av IT-byen Halden.

Hensikten med prosjektet har vært å identifisere de aktivitetene som kan bidra til å øke ITkunnskapen og bruken, i hele lokalsamfunnet. Bakgrunnen for dette er å hindre utviklingen av et 2/3 samfunn hvor de som ikke behersker IT, ikke vil kunne ta del i samfunnsutviklingen. Kunnskap om IT må derfor omfatte hele lokalsamfunnet.

Gjennom forstudiet har vi identifisert konkrete aktiviteter som kan bidra til at IT-byen Halden blir en realitet. Dette har skjedd gjennom et samarbeid med Halden kommune, næringslivsbedrifter i Halden og skole- og utdanningssektoren i Halden.

Vi ser at industriens behov for stabil IT kompetent personell henger nøye sammen med at arbeidskraften har tilstrekkelig lokal tilhørighet, har den nødvendige kunnskap som industrien etterspør og at denne kunnskapen kan gis lokalt. Videre har prosjektet gitt biblioteket den viktige rollen å videreformidle kunnskap om IT til alle lag av befolkningen.

På den måten understreker IT-byen Halden viktigheten av IT-kunnskap innen kommunal sektor, innen næringslivet og innen skole-/utdanningssektoren.

Last ned PDF