Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Forskningshavn i Fredrikstad

Et lokalt forprosjekt under Østfold Byoffemsiv

Forskningshavn Fredrikstad tar sikte på å realisere en videreutvikling av tidligere Fredrikstad Mekaniske Verksted (FMV), som et senter for forskning, utdanning og bedriftsutvikling.

Forprosjektet er gjennomført under Østfold Byoffensiv, med bidrag fra bla.

Kommunaldepartementer, Fredrikstad kommune og Kværner Eiendom AS.

Forprosjektet klarlegger og dokumenterer forutsetningene for etablering av en forskningspark på FMV-området i Fredrikstad, med utgangspunkt i den kompetansen som finnes i regionen idag, og potensielt interesserte leietakere i fremtiden. Forprosjektet har også avklart arealmessige behov, forslag til organisering, grove kostnadsananslag mm. for å etablere et slikt senter.

Last ned PDF