Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Gamlebyen i Fredrikstad som turistmål

Tilreisende til Gamlebyen i Fredrikstad (Gb.) er intervjuet om sine motiv for å besøke
Gamlebyen. Hovedformålet var å registrere hvilke forventninger de hadde, hva de gjorde og hvordan de vuderte Gamlebyen og besøket sitt der. I alt ble det intervjuet 156 personer/reisefølger om Gamlebyen generelt, og 42 besøkende om musikkspillet «Kristiania-bohemen» spesielt.
Gamlebyen besøkes av mange tilreisende, men er likevel ikke en primær turistattraksjon som trekker nye tilreisende til stedet/fylket pga sin egen tiltrekningskraft. Gb. er hovedreisemål bare for dagsturister (fra Østfold). Utlendingene har Gamlebyen som et stoppested undervegs til andre steder i Norge. Nordmennene besøker primært sleWvenner eller oppholder seg på hytta, og besøker Gb. når de likevel er i området.
Alle oppgir at «atmosfæren» i en eller annen fonn er en viktig grunn for besøket, og mens nordmenn legger større vekt på merkantile aktiviteter, syns utlendingene at museumsbesøk og rytmen i turen (behovet for å stoppe - ta en pause) er viktigere.
Så godt som alle de intervjuede har et positivt forhold til Gb., og er fornøyde med de aktiviteter de har gjennomført. Av førstegangsbesøkende har dessuten over halvparten endret oppfatning av Gb. til det bedre som følge av besøket.
Publikummere til Kristiania-bohemen, og andre kulturaktiviteter som foregår på kveldstid, tilbringer lite tid i Gb. utenom selve forestillingen. Noe under halvparten regner likevel med å benytte seg av ett av serveringsstedene i Gb. i forbindelse med forestillingen.

Last ned PDF