Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Metodebok for innføring av EDI

Ver. 2

Utarbeidelsen av "Metodebok for innføring av EDI", heretter kalt Metodeboken, er utført på oppdrag fra Norges forskningsråd (NFR) og inngår som en del av NFR's EDI-satsingsprogram "SPREDI".

Bedriftsinterne aktiviteter i Metodeboken strukturert i fem faser:

  1. Prosjektinitiering Utforming av løsning
  2. Mobilisering Implementering
  3. Diagnose/analyse

Metodeboken er hovedsaklig ment som et hjelpemiddel for den enkelte virksomhet i sine forberedelser for innføring av EDI og kan anvendes på ulike nivåer, avhengig av virksomhetens ståsted. Den kan dels benyttes i forbindelse med en overordnet gjennomgang med tanke på mulige områder for innføring av EDI og dels som mer spesifikk gjennomgang av et konkret prosjektområde.