Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Vurdering av offentlig virkemiddelbruk i et livsløpperspektiv

Studien har hatt som mål å vurdere hensiktsmessigheten av livsløpsvurderinger (LCA) som verktøy ved utvikling av virkemidler for reduksjon av forurensninger fra produktsystemer. LCA-data er hentet inn for tre produktsystemer; en plastbærepose, en 1.5 liter PET-flaske og en plastbåt m/påhengsmotor.

Erfaringer med produktrettede virkemidler er blitt hentet inn gjennom en workshop med internasjonal deltakelse, samt gjennom informasjonssøk. Mulighetene for miljømessige forbedringer i de aktuelle produktsystemene har vært vurdert og forslag til virkemidler er utviklet for de viktigste områdene.

Studien viser at dagens virkemidler ikke i tilstrekkelig grad fanger opp områder med store forbedringspotensialer, f.eks. produktutvikling, valg av transportløsninger, råvaresammensetning og energibærere. En generell diskusjon om typer virkemidler og bruksområder for disse gis avslutningsvis.

Last ned PDF