Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Membranfiltrering av vaskevann fra malingindustrien

Det er gjennomført en teknisk, økonomisk og miljømessig analyse av membranfiltrering av vaskevann med vannfortynnbar maling. Litteratursøk viser at membrananlegg for filtrering av vaskevann med vannfortynnbar maling ikke er kjent. I pilotforsøk er det testet ut keramiske og plastmembraner. De keramiske membranene er overlegne, og gir 96 - 99% retensjon av vaskevannkomponenter. Et ultrafiltreringsanlegg gir mulighet for resirkulasjon av både verdistoffer slik som bindemidler og pigmenter, og av vann. Optimale driftsbetingelser er bestemt. Økonomiske beregninger for et fullskala-anlegg på Vindal er utført. En grov investeringsanalyse gir en investering på 1,25 mill. NOK, en internrente lik 34%, og en tilbakebetalingstid på 3,6 år. Det anbefales at anlegget bygges.

Last ned PDF