Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kultur, Identitet of Sosialisering - En Veileder I Etnisk Barnevern

Rapport 3 fra prosjekt innvandrerbarn og barnevern

Rapporten dreier seg først og fremst om hvilke meninger og tanker vanlige innvandrere har om sine roller som foreldre. Noe av barnevernforvaltningens problem var at kunnskapene om den "normale" innvandrerfamilien var spinkle. Uten flere holdepunkter her var det vanskelig å skille ut avvik, og dermed å bedømme behovet for barnevernsinngrep. Hovedvekten er lagt på innvandrere fra såkalt muslimske land, dvs. fra midt-østen, Pakistan m.fl.
Rapporten skildrer noen hjelpemidler i samhandling med innvandrerfamilier, og som kan brukes til forståelse av hvorfor de gjør som de gjør.

Last ned PDF