Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Renere produksjon for møbelbransjen

Delrapport om databesøk

Delrapporten gir en oversikt over litteratur som er fremkommet med søk i internasjonale databaser vedrørende mykt polyuretanskum (PUR) produksjon som bl.a. råstoffvalg, slippmiddelproblematik, liming av PUR—produkter, miljøeffekter av PUR—skum og PUR—produksjon .
Rapporten inneholder i tillegg resultatene fra et litteratursøk om bruk av isocyanat i PUR—produksjon foretatt av Äsbjørn Enerhaug med ved Bedriftshelsetjenesten i
Sykkylven. Del rapporten inneholder også generell informasion om mykt PUR fra The British Rubber Manufactors' Association

Last ned PDF