Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Forprosjektrapport EDI

Telettra Norge A/S

Forprosjektrapporten beskriver den interne og eksterne informasjonsstrømnen i Telettra Norge A/ S i Halden, heretter kalt Telettra, forbindelse med kjøp og salg av varer, samt den interne status hva gjelder EDB.
videre beskriver rapporten viktige momenter ved innføring av EDI mot Siemens AIS, divisjon kommunikasjon og komponenter, heretter kalt Siemens, og Jacob Hatteland Electronics AIS, heretter kalt JHE, som er leverandører til Telettra, samt alternative tekniske løsningsforslag med kostnadsestimatene

Last ned PDF