Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Rekrutering eller Opplæring

Rapporten gir resultatene fra en spørreundersøkelse blant bedrifter i Østfold.

Rapporten har tre formål:

  • Å gi et anslag for tallet på lærlinger bedriftene planlegger å ta inn i 1992, samlet og fordelt etter fagområde.
  • Å gi en oversikt over bedriftenes syn på hoveddtrekkene i den nye lærlingeordningen.
  • Å prøve ut noen årsaksforklaringer til hvorfor bedriftene tar inn lærlinger.

I rapporten er det redegjort for teorier og metode for datainnsamling som er benyttet.

Det legges vekt på inntak av lærlinger for å styrke bedriftenes rekruttering.

Læretiden blir en investeringsperiode for bedriften, og teorier for etterspørsel etter lærlinger tar derfor utgangspunkt i forhold som påvirker investeringsbeslutningen til bedriften.

Last ned PDF