Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Evaluering av minibussen i Fredrikstad sentrum

Service-ruter er spesielt tilpasset eldre og funksjonshemmede gjennom spesielle ruter, rutetider, og ved bruk av mindre busser rettet inn mot funksjonshemmedes behov. I de siste årene har serviceruter blitt opprettet i flere norske byer, f.eks. Haugesund, Ålesund og Kristiansund. Fredrikstad-distriktets rutebiler A/S (FDR) opprettet sin servicerute, kalt minibussen, i mai -90.

Kollektivtransport har blitt vurdert som stadig viktigere i miljø- og transportpolitikken. Samferdselssjefenes kontaktutvalg etablerte via fylkeskommunene derfor i 1990, sammen med Miljøvern- og Samferdselsdepartementene, Vegdirektoratet og Kommunenes Sentralforbund, et nasjonalt forsknings- og utredningsprogram for kollektivtransport som styres av Norges råd for anvendt samfunnsforskning (NORAS). NORAS har finansiert den foreliggende rapport Evaluering av minibussen i Fredrikstad sentrum. Prosjektet er rettet inn mot hvordan bystrukturen og selve servicerutetilbudet sammen påvirker reisemønster, de reisendes velferd, transportsystemet ellers og miljøforholdene.

Last ned PDF