Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Hverdagssamfunnet

Innspill, Tiltak og Prosjekt i Østfold

I denne rapporten vil vi i kapitel 2 ta utgangspunkt i noe teori og vi vil forsøke å drøfte ulike innfallsvinkler for samhandlingsprosjektet "hverdagssamfunnet". Vi vil i den teoretiske delen blant annet ta utgangspunkt i forebyggende sosialt arbeid. Forebyggende arbeid kan også nyttes som teoretisk tilnærming til arbeid der hensikten er å forbedre livsmiljøet for innbyggerne i fylket generelt, og ikke bare overfor spesielt utsatte grupper i samfunnet. I tillegg vil vi i dette kapitelet også presentere en del tanker omkring hverdagslivet for barn, ungdom og eldre i Østfold.

Last ned PDF