Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Informasjonsnettverk for Miljøvennlig teknologi II

NTNF, SFT og norsk industri har gitt i oppdrag til STØ å utvikde et informasjonssystem for renere teknologi. SFT's interesse i prosjektet er begrenset til:

  1. en norsk eksempeldatabase for bedrifter som har gjennomført renere produksjonsprosjekter.
  2. Tilgjengeliggjøring av FNs database for renere teknologi;IPCIC for norske brukere.
Last ned PDF