Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljø- og ressursmessige utfordringer for emballasjeindustrien i 1990-årene

Stiftelsen Østfoldforskning har vært engasjert av Sarpsborg Papp AS for å klarlegge utfordringer for bedriftens produkter innenfor emballasjeområdet i 1990— årene, sett i relasjon til miljø— og ressursforhold.
Sarpsborg Papp AS ønsker å trekke resultatene inn i sin produktutvikling, og søker derfor også et innspill for å bygge et konsept for hvordan bedriften skal møte ønsket om miljøvennlige produkter .
Prosjektet skal også bidra til å utforme en konkret miljøpolicy for Sarpsborg Papp AS .
Prosjektet har tatt utgangspunkt i et referanseprodukt fra hver divisjon. Etter ønsket fra bedriften ble følgende produkter valgt :
Divisjon Bølgepapp; container for plastgranulat (Hol bi n) .
Divisjon Kartong ; fiskeemballasje for Frionor . Divisjon Display sjokkselger for Jordan.
Det geografiske marked for de valgte produktene er hovedsaklig Europa og USA. I arbeidet med prosjektet har man konsentrert seg om Skandinavia, Vest— Europa og USA, men materiale og undersøkelser innen miljøvern fra Canada og Australia er også med.

Last ned PDF