Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Produktutvikling rettet mot Helsesektoren i Østfold

Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) har på oppdrag fra Fylkesarbeidskontoret i Østfold, gjennomført forprosjektet:
"Produktutvikling rettet mot helsesektoren i Østfold"
Utgangspunktet, er det store årlige forbruk av materiell og utstyr på helsesektoren i Norge, hvor produktene i hovedsak kommer fra utlandet. Hensikten er å vurdere muligheter for å dreie leveransemønsteret slik, at helsevesenet i større grad kan benytte norske produkter til erstatning for de utenlandske som benyttes i dag.

Last ned PDF