Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Renere produksjon og miljøvennlig teknologi

Formålet med dette kompendiet er å gi leseren kunnskaper om hvordan de kan bidra til å redusere miljø- og ressursbelastninger fra industrien ved hjelp av renere produksjon og miljøvennlig teknologi.

Opplegget er beregnet for driftsoperatører med praktisk erfaring fra prosessindustrien.

Kompendiet er bygget opp slik at enkeltemner kan integreres i øvrige fag i utdanningen. Kompendiet skal være et supplement til " Fagplan for teknisk fagskole. Tekniske fag ved linje for prosessteknikk". "Godkjent av Kirke -og undervisningsdepartementet i brev datert 22.08.88".

Last ned PDF