Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Strategisk Næringsplan for Fredrikstad - Distriktet (1)

EN MILJØMESSIG BESKRIVELSE AV NÆRINGSOMRÅDENE I FREDRIKSTAD - DISTRIKTET

Et av målene med den strategiske næringsplanen er å få til en interkommunal diskusjon om arealutnyttelsen for de seks kommunene Borge, Fredrikstad, Hvaler, Kråkerøy, Onsøy og Rolvsøy. I denne rapporten vil vi ta for oss de næringsområdene som ligger i disse kommunene. Vi vil forsøke å se alle næringsområdene i forhold til hverandre, og beskrive dem alle ved hjelp av de samme faktorene. Når vi her snakker om næringsområder ser vi bort fra de områdene primærnæringene jordbruk og fiske forvalter.
Vi tar her utgangspunkt i de områdene som er regulert for formålene produksjon/ industri og forretning/ service i kommune— planen for hver av de seks kommunene i Fredrikstad—distriktet.

Last ned PDF