Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

STRATEGISK NÆRINGSPLAN FOR FREDRIKSTAD - DISTRIKTET

KNUTEPUNKTSBEDRIFTER Næringspolitikk og bedriftsprofiler i Fredrikstad-distriktet

Hvordan skal en kommune legge opp sin næringspolitikk? Perspektivet i denne rapporten er at kommunen kan velge to hovedstrategier. Det ene hovedvalget består i å legge hovedvekten på å klargjøre hvilke bransjer eller næringer som vil gi størst vekst i arbeidsplasser i framtiden, for så å stimulere disse bransjer på ulike måter. Dette kan kanskje enkelt kalles å finne de rette tingene å gjøre. Det andre hovedvalget består i å en klargjøring av hvilke plansystemer som er relevante for næringspolitikken. Problemstillingen i dette andre hovedvalget er hvordan kommunen kan skikke sitt bo for at næringslivet i kommunen skal blomstre. Enkelt formulert er det å finne den rette måten å gjøre tingene på. Mens den første hovedstrategien dreier seg om innhold, er den andre opptatt av form.

Last ned PDF