Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Renere produksjon ved Selbak Mekaniske Verksted

Bakgrunnen for prosjektet er økende krav fra samfunnet om mindre forurensninger. Dette har blitt fulgt opp av SFT som også varsler skjerpede krav. Renseanlegg, ombruk og resirkulering er ikke lenger nok for å oppfylle kravene, ' problemet må angripes ved kilden "

Fra USA, Holland, Sverige og Danmark er det idag erfaringer å bygge på når det gjelder overgang til mer miljøvennlige industriprosesser. Endel erfaringer fra disse landene er samlet, systematisert og videreutviklet under begrepet renere produksjon. Erfaringene er entydige; metodene som er brukt gir resultater og kan være lønnsomme ! Flere Iøsninger reduserer/fjerner behovet for renseanlegg, og gir bedre driftsresultater.

Selbak Mekaniske Verksted (Selbak mek.) deltar i et miljøprosjekt som Miljøverndepartementet har engasjert Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) for å gjennomføre. Prosjektet er finansiert av bedriften og Miljøvemdepartementet. Hensikten med prosjektet er å finne fram til endringer i bedriftens produksjon med det siktemål å finne en mer økonomisk lønnsom og mindre miljøbelastende produksjon. Utgangspunktet for vurderingene er den systematikk som STØ har tilegnet seg fra utlandet i renere produksjon. Mange vellykkete prosjekter er gjennomført i utlandet i galvanobransjen

Last ned PDF