Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Rammetilskudd i Onsøy kommune

Stiftelsen Østfoldforskning ble i oktober engasjert av Onsøy kommune til å legge fram en vurdering av kommunens framtidige inntektsrammer.
Hovedvekten i utredningen er lagt på inntekter etter det "nye" inntektssystemet — kommunenes rammetilskudd. Utredningens formål er å vise hvordan systemet er bygd opp, hvilke forhold som påvirker tildelingen av inntekter og hvordan ulike utbyggingsalternativer vil slå ut i perioden t.o.m. år 2000.
Data i tilknytning til rammetilskuddene er hentet fra "Beregningsteknisk dokumentasjon" utgitt av Kommunaldepartementet i forbindelse med Statsbudsjettet. Vi har brukt data fra 1988, 1989 og 1990.
Som utgangspunkt for vurderingen av framtidige inntekter, har vi benyttet de samme utbyggingsalternativer som er lagt til grunn for prosjektet "Kommunestrukturen i Fredrikstad— distriktet", jfr. beskrivelser i avsnitt 3 og 4. Dataene er hovedsaklig hentet fra delrapportene A: "Samfunns geografisk analyse — endringsprosesser" og B: offentlig service— virksomhet og kommunal økonomi" . Utredningen tar imidlertid ikke stilling til realismen i de enkelte alternativene, men bruker alternativene som illustrasjon for å kunne påvise konsekvenser for rammetilskuddet.

Last ned PDF