Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Miljødokumentasjon av RBA ved ulik kapasitetsutnyttelse

Østfoldforskning har dokumentert samfunnsmessige effekter i form av klimaeffekter for ulike strategiske valg for EGE ut fra hvordan disse valgene påvirker kapasitetsutnyttelsen ved det eksisterende biogassanlegget RBA. De ulike strategiske valgene kan kort beskrives som følger:

 

  1. RBA utnyttes utelukkende til Oslos eget matavfall + evt kjøp av substrat
  2. Oslo kommune inviterer andre kommuner/interkommunale selskap inn som medeier
  3. RBA skilles ut i eget aksjeselskap

 

Klimaeffektene er dokumentert med basis i Østfoldforsknings klimaregnskapsmodell for biogass, BioValueChain-modellen (Møller et al. 2012, Lyng et al. 2011, Raadal et al. 2009, Raadal og Modahl 2009), som er basert på livsløpsmetodikk (LCA) i henhold til ISO 14044. 

Last ned PDF