Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

PABIO

Partsamarbeid og bred medvirkning for innovasjon i omsorgsektoren i Fredrikstad kommune

Fredrikstad kommune erfarer flere forhold som stiller økte krav til omsorgstjenesten i kommunen og som i sum innebærer at kommunens omsorgsetat må levere mer innenfor tilnærmet samme ressurs. Dersom omsorgstjenesten ikke lykkes med dette vil de kommunale kostnadene øke uforholdsmessig mye, kunne påvirke tjenestetilbudet og gi opphav til nye krav om økte statlige overføringer.

 

Gjennom forprosjektet ønsket omsorgstjenesten å innlede et samarbeid med de to aktørene som drev det innovasjonsfaglige forskningsarbeidet i VRI Østfold. Hensikten med samarbeidet var å se om kunnskapen som var utviklet og erfaringene kunne overføres til offentlig sektor. Spørsmålet som ble reist var: Kan kommunen organisere samspillet i virksomhetene gjennom reelt partsamarbeid og bred medvirkning fra de ansatte slik at ressursene utnyttes bedre, basert på erfaringer fra industrien som forskerne bringer med seg?

 

Den konkrete arbeidsformen i forprosjektet fulgte erfaringene fra arbeidet i VRI Østfold, med nødvendige lokale tilpassinger. Resultatene fra arbeidet er tredelt:

 

  • Begynnelsen på en felles forståelse av arbeidsprosessene i virksomhetene
  • Skisserte løsninger som utgangspunkt for å utvikle tiltak
  • Kunnskap om resultatene av overføring av erfaringer fra industrien til omsorgstjenesten

 

Konklusjonen er at en organisering av samspillet mellom virksomhetene basert på erfaringene fra industrien har gitt positive resultater.

Last ned PDF