Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Oppsummeringsrapport fra VRI 3 forskerprosjekt RECIN

Regional Challenges and possibilities– Innovation and value creation in business Network

Forskerprosjektet «Regional Challenges and possibilities – Innovation and value creation in business Networks (RECIN)» har sett på hvordan interaksjon med ulike typer nettverk bidrar til kunnskapsutvikling, innovasjon og verdiskaping for bedrifter. Prosjektet har vært finansiert gjennom VRI-programmet i Forskningsrådet og med regional medfinansiering fra Møre & Romsdal, Sogn & Fjordane, Rogaland og Østfold fylkeskommuner

 

Denne rapporten er en kort oppsummering av hovedfunnene i prosjektet. Det er også inkludert en oversikt over publikasjoner og formidling som er gjennomført i prosjektet.

 

 

Last ned PDF