Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

PlastiRetur sluttrapport

Økt anvendelse av gjenvunnet plast for økt ressurseffektivitet, redusert energibruk og lavere klimagassutslipp

I dette kvalifiseringsstøtteprosjektet har det blitt avholdt 2 workshops og 4 prosjektmøter. Det ble delt kompetanse om relevant forskning og statistikk, samt diskusjoner og utvalg av test case. Prøvestaver med gjenvunnet PP og blandinger med jomfruelig og gjenvunnet PP ble laget og testet av Biobe og Re-Turn Prøvestavene besto av forskjellige blandinger av jomfruelig og gjenvunnet PP. Vasket PP-flak fra gjenvinningsanlegg ble brukt til innblanding. Materialegenskapene som ble testet viste at økt innblanding av gjenvunnet material reduserte strekkfasthet, men økte slagfastheten. Hardhet og smeltepunkt ble lite påvirket. Det er mulig å optimalisere sprøytestøpings-prosessen. Resultatene fra testingen ble presentert til referansegruppen og dokumentert i egen rapport.

Kvalifiseringsstøtteprosjektet identifiserte FoU-utfordringene til et hovedprosjekt som det ble søkt støtte om til RFF i oktober 2015. Søknaden gikk ikke gjennom, men det var bred enighet i konsortsiet om at de ville revidere søknaden til ny søknadsfrist i oktober 2016.

Last ned PDF