Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kartlegging av matavfall i serverings-sektoren

Fredrikstad og Moss Kommune

Formålet med dette prosjektet har vært å skape et grunnlag for å redusere kostnader, forbedre lønnsomheten og øke miljø- og ressurseffektiviteten i offentlig serveringssektor gjennom å redusere matsvinnet (den spiselige andelen av matavfallet) i samtlige ledd av verdikjeden fra innkjøp og lager til produksjon og servering.

I regi av prosjektet er en pilotstudie gjennomført, der mengde- og sammensetning av matsvinnet er kartlagt og analysert. I tillegg er mulige svinnforebyggende tiltak identifisert hos offentlige serveringsvirksomheter i Fredrikstad Kommune. Prosjektet fokuserer i utgangspunktet på matsvinn, men siden det har vært vanskelig å fremskaffe gode, entydige registeringer på matsvinn er det i stedet valgt å måle mengde- og sammensetning av matavfall. I tillegg til svinnkartleggingen som er gjennomført i Fredrikstad kommune, har Moss Kommune bidratt med data fra egne svinnregistreringer.

Resultatene for Fredrikstad kommune viser bl.a. at mesteparten av matavfallet på sykehjemmene oppstår i forbindelse med servering i avdelingskjøkken, mens det for kantinene er i forbindelse med produksjon at mesteparten av matavfallet oppstår. På sentralkjøkkenet kommer matavfallet hovedsakelig fra produksjon til eldreomsorg. På sykehjemmene varierer mengde matavfall markant mellom de ulike avdelingskjøkkenene.

Matavfall i offentlig sektor er et lite undersøkt forskningsfelt, og erfaringene og resultatene fra prosjektet danner et grunnlag for videre forskning innen kartlegging og reduksjon av matavfall i offentlig sektor og serveringssektoren generelt. Prosjektet kan blant annet danne grunnlag for videreutvikling av kartleggingsmetoder. Gjennom prosjektet er det også identifisert et behov for et bredere datagrunnlag over matavfall i serveringssektoren for å legge til rette for utvikling av bransjestatistikk.

Last ned PDF