Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Løsninger for utvidet produsentansvarssystem (EPR) for tekstiler i Norge

Rapport fra kvalifiseringsprosjekt

Denne rapporten presenterer resultater fra et kvalifiseringsstøtteprosjekt om utviklingen av et system for utvidet produsentansvar (EPR) for tekstiler i Norge. Prosjektet har gjennomgått anbefalinger fra nordiske forskningsprosjekter om ulike EPR-modeller og evaluert mulighetene for å etablere slike systemer i Norge med særlig fokus på Oslofjordregionen. Prosjektet har involvert aktører fra næringslivet og offentlig sektor.

Prosjektet konkluderer med at et frivillig EPR-system vil være å foretrekke i Norge, der tekstilprodusenter og –importører er ansvarlig for å etablere et effektivt innsamlingssystem som tar høyde for eksisterende aktører og muligheter for nye forretningsmodeller. Samtlige deltakere i prosjektet var positive til etablering av et frivillig EPR-system i Norge.

I diskusjonen med prosjekt- og referansegruppe ble det lagt vekt på at et slik system skal:

- Ha som mål å få verdifulle tekstilressurser bort fra restavfallet

- Være frivillig

- Være non-profit virksomhet

- Være en sentral ressurs for medlemmer, myndigheter og forbrukere

- Være basert på sertifiserte aktører

- Ha gjenbruk som høyeste prioritet etterfulgt av gjenvinning i høyverdiprodukter

- Bygges på eksisterende aktører og markeder for tekstiler som tydeligvis fungerer

- Ikke underminere funksjonelle ordninger som finnes i dagens marked

- Inkludere rapportering til myndighetene

- Organisere finansiering, samle inn penger og drive kommunikasjonsarbeid, inkl. samle inn data/statistikk

- Sikre rom for mange innsamlingsaktører og nye forretningsmodeller

- Omfatte tekstiler fra næring

- Baseres på faktiske økonomiske forhold og miljødata

- Belønne de som gjør det godt allerede

- Være enkelt og ubyråkratisk

- Være åpent for alle aktører.

Spørsmål rundt finansiering og eierskap av systemet, samt regler rundt eierskap av tekstilene bør undersøkes nærmere før det jobbes videre med etablering av et EPR-system i Norge.

Last ned PDF