Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Norsk fett- og limindustri AS - Arbeidsnotat fra besøk og foreløpige vurderinger

Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) har etter søknad fått midler av Statens Forurensningstilsyn (SFT) til et forprosjekt vedrørende ressursgjenvinning og forebyggende miljøstrategi for industrien. Tilsagnet ble gitt 1. juli 1988, og forprosjektet er planlagt gjennomført i tiden august 1988 - februar 1989.

Last ned PDF