Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Alternative modeller for husleieberegning i omsorgs-/trygdeboliger, Våler kommune

STØ er bedt om å presentere hovedmodeller for husleieberegning i ti nye boliger som Våler kommune har bygget i tilknytning til sitt sykehjem. Boligene er gitt betegnelsen "omsorgsboliger", for derved å markere at beboerne kan ha et noe større omsorgsbehov enn beboerne i kommunens allerede eksisterende, og fem nybygde, trygdeboliger.

Last ned PDF