Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Vurdering av Alby som forsøksgård for økologisk jordbruk

Miljøvennlig drift av en demonstrasjonsgård er i tråd med de tanker som kommer fra sentralt hold. Praktisk sett vil hovedhensikten med miljøvennlig drift være å redusere forurensning fra jordbruk og benytte mer fornybare ressurser. I tillegg vil man med bevisst utnyttelse og tilrettelegging av kulturlandskap øke antall arter som kan leve i området.

Last ned PDF