Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Bo- og servicesenter i Hobøl

Utbygging av eksisterende institusjon eller nytt bygg?

I foreliggende rapport har vi forsøkt å trekke fram forhold som har betydning for et valg mellom utbygging ved Hobøl alders- og sykehjem og et helt nytt bygg. Vurderingen tar utgangspunkt i de direkte økonomiske driftskonsekvensene, men trekker også inn indirekte virkninger.

Last ned PDF