Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Ringvirkninger av fotballhall i Svingenskogen

Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) har påtatt seg å foreta en selvstendig vurdering av den foreslåtte fotballhallen i Svingenskogen. Tidsrammen for prosjektet har vært knapp, totalt ti dager fra første møte den 11.04 til dette notat skulle være ferdig. Det har derfor ikke vært tid til å foreta noen innsamling av nye data utover det materiale vi har fått utlevert ved Rådmannskontoret.

Last ned PDF