Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Markedsanalyse av laboratorietjeneste innen miljø og forurensning i Østfold

Miljøvernavdelingens laboratorium i Østfold er vurdert omorganisert. I den forbindelse har det vært foretatt en markedsanalyse for å undersøke behovet for laboratorietjenester innen miljø og forurensning i fylket. Undersøkelsen har vært foretatt av Stiftelsen Østfoldforskning i samarbeid med miljøvernavdelingen.

Last ned PDF