Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Transportplan for Nedre Glomma-regionen

Sarpsborg/Fredrikstad-distriktet, senere kalt Nedre Glomma-regionen, er definert som ett av ti byområder som det skal utarbeides en samlet transportplan for. Bakgrunnen for dette er de uheldige trafikkavviklings- og miljøproblemene en har i disse områdene. Dette er nærmere beskrevet i Stortingsmelding nr. 32 (1988-89) "Norsk veg- og vegtrafikkplan for 1990-1993" og i vedlegg til denne, kfr. miljøutredningen.

Last ned PDF