Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Nasjonal informasjonstjeneste om renere teknologi

Rapporten beskriver hvordan en nasjonal infotjeneste for renere teknologi kan bygges opp. Det er tatt utgangspunkt i treforedlingsindustrien, galvanoindustrien og havbruksnæringen og hvilke behov disse næringene har. Infotjenesten er basert på et EDB-basert system. Hvilke hovedtjenester som skal inngå i infotjenesten er beskrevet og også hvilke datatekniske hjelpemidler som skal til for å få systemet operativt. Rapporten konkluderer med et forslag til et hovedprosjekt og vil være en del av en søknad til DU om et slikt hovedprosjekt.

Last ned PDF