Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Trafikkplan for Kirkeøy, Hvaler kommune

Kirkeøy-prosjektet, som Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) utarbeider, omfatter flere forhold, bl.a. en trafikkplan. Trafikkplanen baserer seg i stor grad på reisevaneundersøkelsen foretatt i juli '89 og maskinelle tellinger foretatt høsten 1988, og våren og høsten 1989. Planen utarbeides av Østlandskonsult AS (ØK) som underkonsulent for STØ. Hos ØK har Knut Næss og Tor Medalen utført arbeidet.

Last ned PDF