Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Trafikkutviklingen til/fra og på Kirkeøy fram mot år 2001

Reisevaneundersøkelse på fergen Skipstadsand - Korshavn

Kirkeøy-prosjektet, som Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) utarbeider, omfatter bl.a. en trafikk- og en reiselivsplan. Reisevaneundersøkelsen på Hvalerfergen III, 13. og 14. juli 1989 inngår i dette arbeidet. Østlandskonsult AS er underkonsulent for STØ i Kirkeøy-prosjektet.

Last ned PDF