Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Offentlige etaters strategier, mål og virkemidler for utvikling av miljøteknologi

En statusoversikt pr. 1.7 1990

Miljøteknologisk Forum ble opprettet av NTNF våren 1990. Bakgrunnen for opprettelsen var Stortingets beslutning om å prioritere miljøteknologi som et satsingsområde. Miljøteknologi er sannsynligvis det viktigste virkemiddelet for å leve opp til intensjonene i Verdenskommisjonen for jordens miljø og utvikling. Hovedbudskapet er Bærekraftig utvikling, og miljøteknologi skal bidra til den nødvendige dreining av norsk industri og næringsliv for å oppnå en slik utvikling.

Last ned PDF