Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Organisering av miljørettet helsevern

En undersøkelse av 6 kommuner i Østfold om deres arbeid og organisering av miljørettet helsevern

Rapporten tar for seg organiseringen av miljørettet helsevern i 6 kommuner i Østfold. Kartleggingen av dagens organisering er foretatt ved hjelp av intervju og samtaler med nøkkelpersoner innen miljørettet helsevernarbeidet i hver kommune.

Last ned PDF