Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Kommuneplan for Kirkeøy, Arealdelen 1990 - 2001

Kirkeøy-prosjektet er utført med Stiftelsen Østfoldforskning (STØ) som prosjektleder, og representanter fra Østlandskonsult AS (ØK) og Kommunedata Øst-Norge AS (KDØ) som prosjektmedarbeidere og delprosjektledere. Prosjektet har hatt en egen styringsgruppe.

Last ned PDF