Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Strategisk næringsplan for Fredrikstad-distriktet - Vekst og endring

I denne rapporten er det foretatt en sektoranalyse av ulike bransjer i Fredrikstad-distriktets næringsliv. Utgangspunktet er SSBs tosifrede bransjeinndeling, og det er sett på utviklingen for årene 1976, 1982 og 1988.

Last ned PDF