Javascript disabled

You must have JavaScript enabled to utilize the full functionality of this website.

Strategisk næringsplan for Fredrikstad-distriktet

Ny vekst på gamle tomter

Dette er sluttrapporten i et prosjekt om utvikling av en strategisk næringsplan for Fredrikstad-distriktet. Rapporten beskriver dagens næringsliv i Fredrikstad-regionen og fremtidige trender og utviklingsmuligheter, videre nyutvikling av næringsarealer og hva slags virksomhet som bør lokaliseres hvor ut i fra et miljøperspektiv.

Last ned PDF